Politiska nätverk - internationell samverkan

Regionens deltagande i europeiska politiska nätverk är en viktig del i bevakning av aktuella EU-frågor och vår påverkan på EU:s politik. Genom deltagandet knyts också kontakter som kan leda till internationella samarbetsprojekt. För att påverka beslut på EU-nivå arbetar vi i dessa nätverk.


Tillbaka till toppen