Protokoll från Finansutskottet 2 november 2023

2023-11-07 13:19

Protokoll fört vid sammanträde med Finansutskottet har justerats och anslagits den 7 november 2023. Anslaget tas ner den 29 november 2023. Protokollet finns tillgängligt på Regionens hus, Storgatan 1, Härnösand


Tillbaka till toppen