Protokoll från Finansutskottet 7 december 2023

2023-12-18 11:13

Protokoll fört vid sammanträde med Finansutskottet har justerats och anslagits den 18 december 2023. Anslaget tas ner den 9 januari 2024. Protokollet finns tillgängligt på Regionens hus, Storgatan 1, Härnösand


Tillbaka till toppen