Protokoll från Finansutskottet 7 mars 2024

2024-03-15 15:33

Protokoll fört vid sammanträde med Finansutskottet har justerats och anslagits den 15 mars 2024. Anslaget tas ner den 8 april 2024. Protokollet finns tillgängligt på Regionens hus, Storgatan 1, Härnösand


Tillbaka till toppen