Protokoll från Hälso- och sjukvårdsnämnden 1 februari 2024

2024-02-08 09:38

Protokoll fört vid sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämnden har justerats och anslagits den 8 februari 2024. Anslaget tas ner den 1 mars 2024. Protokollet finns tillgängligt på Regionens hus, Storgatan 1, Härnösand.


Tillbaka till toppen