Protokoll från Hälso- och sjukvårdsnämnden 30 augusti 2023

2023-09-12 10:40

Protokoll fört vid sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämnden har justerats och anslagits den 12 september 2023. Anslaget tas ner den 4 oktober 2023. Protokollet finns tillgängligt på Regionens hus, Storgatan 1, Härnösand


Tillbaka till toppen