Protokoll från Hälso- och sjukvårdsnämnden 7 november 2023

2023-11-10 10:09

Protokoll fört vid sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämnden har justerats och anslagits den 10 november 2023. Anslaget tas ner den 4 december 2023. Protokollet finns tillgängligt på Regionens hus, Storgatan 1, Härnösand.


Tillbaka till toppen