Protokoll från Hälso- och sjukvårdsutskottet 24 oktober 2023

2023-11-03 12:43

Protokoll fört vid sammanträde med Hälso- och sjukvårdsutskottet har justerats och anslagits den 3 november 2023. Anslaget tas ner den 27 november 2023. Protokollet finns tillgängligt på Regionens hus, Storgatan 1, Härnösand


Tillbaka till toppen