Protokoll från Hälso- och sjukvårdsutskottet 7-8 december 2023

2023-12-19 15:46

Protokoll fört vid sammanträde med Hälso- och sjukvårdsutskottet har justerats och anslagits den 19 december 2023. Anslaget tas ner den 10 januari 2024. Protokollet finns tillgängligt på Regionens hus, Storgatan 1, Härnösand


Tillbaka till toppen