Protokoll från Patientnämnden 14 september 2023

2023-09-15 13:02

Protokoll fört vid sammanträde med Patientnämnden har justerats och anslagits den 15 september 2023. Anslaget tas ner den 9 oktober 2023. Protokollet finns tillgängligt på Regionens hus, Storgatan 1, Härnösand


Tillbaka till toppen