Protokoll från Regionstyrelsen 18 oktober 2023

2023-10-31 13:57

Protokoll fört vid sammanträde med Regionstyrelsen har justerats och anslagits den 31 oktober 2023. Anslaget tas ner den 22 november 2023. Protokollet finns tillgängligt på Regionens hus, Storgatan 1, Härnösand


Tillbaka till toppen