Protokoll från Regionstyrelsen 24 april 2024

2024-04-24 16:25

Protokoll fört vid sammanträde med Regionstyrelsen har justerats och anslagits den 24 april 2024. Anslaget tas ner den 16 maj 2024. Protokollet finns tillgängligt på Regionens hus, Storgatan 1, Härnösand


Tillbaka till toppen