Protokoll från Regionstyrelsen 31 augusti 2023

2023-09-05 13:06

Protokoll fört vid sammanträde med Regionstyrelsen har justerats och anslagits den 5 september 2023. Anslaget tas ner den 27 september 2023. Protokollet finns tillgängligt på Regionens hus, Storgatan 1, Härnösand


Tillbaka till toppen