Protokoll från Vårdvalsutskottet 8 december 2023

2023-12-20 13:13

Protokoll fört vid sammanträde med Vårdvalsutskottet har justerats och anslagits den 20 december 2023. Anslaget tas ner den 11 januari 2024. Protokollet finns tillgängligt på Regionens hus, Storgatan 1, Härnösand


Tillbaka till toppen