Protokoll från Kostnämnden Sollefteå 30 januari 2024

2024-02-15 17:33

Protokoll fört vid sammanträde med Kostnämnden Sollefteå har justerats och anslagits den 15 februari 2024. Anslaget tas ner den 8 mars. Protokollet finns tillgängligt på Regionens Hus, Storgatan 1, Härnöand


Tillbaka till toppen