Mottagare som vi delar information med

Mottagare av dina personuppgifter kan vara vissa anställda inom Region Västernorrland, anställda hos leverantörer/samarbetspartners och förtroendevalda. Dessutom kan mottagare vara vissa myndigheter eller andra inom ramen för Offentlighets- och sekretesslagen.

Leverantörer

Region Västernorrlands anlitar personuppgiftsbiträden som behandlar personuppgifter. För att skydda dina personuppgifter upprättas avtal mellan regionen och leverantören.

Överföringar utanför EU/EES

I huvudregel delar vi aldrig uppgifter om förtroendevalda till länder utanför EU/EES.


Tillbaka till toppen