Var samlar vi in personuppgifter?

Vi samlar in personuppgifter från dig från påbörjat uppdrag fram till att uppdraget avslutas. Uppgifterna lämnas av dig själv men kan också upprättas inom ramen för uppdraget. Vi samlar också in uppgifter från andra myndigheter och din politiska organisation.


Tillbaka till toppen