Varför behandlar vi personuppgifter?

Region Västernorrland behandlar personuppgifter om dig i syfte att hantera ditt ärende och ta kontakt med dig. Som anhörig till patient behandlar vi personuppifter om dig i samband med pågående vård av patienter. Som anörig till medarbetare behandlar vi kontaktuppgifter om dig i samband med nöd/krissituation kopplat till medarbetare. Vi behandlar också dina personupgifter för att skapa insyn eller sprida information om vår verksamhet. 

Laglig grund för behandlingen är myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse, samtycke och intresseavvägning.


Tillbaka till toppen