Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Mottagare som vi delar information med

Mottagare av dina personuppgifter är vissa anställda inom Region Västernorrland samt vissa myndigheter eller andra inom ramen för Offentlighets- och sekretesslagen.

Leverantörer

Region Västernorrland anlitar personuppgiftsbiträden som behandlar personuppgifter. För att skydda dina personuppgifter upprättas avtal mellan regionen och leverantören.

Överföringar utanför EU/EES

I huvudregel delar vi aldrig uppgifter om anställda till länder utanför EU/EES.