Mottagare som vi delar information med

Mottagare av dina personuppgifter är vissa anställda inom Region Västernorrland samt vissa myndigheter eller andra inom ramen för Offentlighets- och sekretesslagen.

Leverantörer

Region Västernorrland anlitar personuppgiftsbiträden som behandlar personuppgifter. För att skydda dina personuppgifter upprättas avtal mellan regionen och leverantören.

Överföringar utanför EU/EES

I huvudregel delar vi aldrig uppgifter om anställda till länder utanför EU/EES.


Tillbaka till toppen