Var samlar vi in personuppgifter?

Vi samlar in personuppgifter om dig före, under och efter din anställning hos Region Västernorrland. Uppgifterna lämnas av dig men kan också upprättas inom ramen för din anställning. Vi samlar också in uppgifter från andra myndigheter.


Tillbaka till toppen