Var samlar vi in personuppgifter?

Vi samlar in och upprättar personuppgifter om dig när du får vård hos oss. Uppgifterna lämnas i huvudsak av dig. Vi samlar också in uppgifter från andra vårdgivare.

Dina uppgifter kan delas inom Region Västernorrland för att uppfylla vårt uppdrag.

Vi kan också inhämta uppgifter från andra myndigheter.


Tillbaka till toppen