Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Varför behandlar vi personuppgifter?

Region Västernorrland dokumenterar och hanterar personuppgifter som behövs för att tillhandahålla god och säker vård för dig som patient, företrädesvis i våra patientjournaler och andra vårdrelaterade IT-system.

Andra ändamål är:

  • Bedriva verksamhetsuppföljning och forskning inom vården.
  • Framställa statistik inom hälso- och sjukvården.
  • Kvalitetsarbete för att utveckla vår verksamhet.
  • Handlägga ärenden på ett effektivt och rättssäkert sätt.
  • Ta emot och diarieföra handlingar som skickas in till myndigheten.
  • Tillgodose allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar.
  • Spara allmänna handlingar i myndighetens arkiv.
  • Sluta avtal med enskilda eller andra organisationer.
  • Lämna uppgifter till andra myndigheter när detta krävs enligt lag.

Laglig grund är myndighetsutövning och allmänt intresse samt rättslig förpliktelse.