Stora samverkansrådet

Stora samverkansrådet är ett bredare dialogforum än det Regionala samverkansrådet. Syftet är att samverka och att skapa förutsättningar till förankring, delaktighet och ett delat ansvar för hållbar utveckling i Västernorrland.

I Stora samverkansrådet ingår ett stort antal aktörer med uppdrag inom regional utveckling, som vid 2-3 tillfällen per år förstärker det politiska Regionala samverkansrådets möten. Syftet är att diskutera strategiska utvecklingsfrågor som kräver samsyn och samverkan mellan ett stort antal aktörer.

Stora samverkansrådet har också ett formellt uppdrag, att utifrån partnerskapsöverenskommelsen diskutera, prioritera och följa upp regionala satsningar exempelvis inom de europeiska finansieringsprogrammen (ERUF, ESF). På regional nivå har Stora samverkansrådet också utgjort länsstyrelsens samverkansråd. Länsstyrelsen är ansvarig bland annat för Landsbygdsprogrammet och insatser inom Havs- och fiskerifonden.

Därför inbjuds Stora samverkansrådet till möten i nära anslutning till planerade utlysnings- och beredningsperioder som förvaltande myndigheter som Tillväxtverket och svenska ESF-rådet beslutar om.

Följande aktörer ingår i Stora samverkansrådet:

 • Almi Mitt
 • Arbetsförmedlingen
 • BizMaker
 • Coompanion
 • ESF-rådet
 • Företagarna
 • Försäkringskassan
 • Handelskammaren
 • Hushållningssällskapet
 • Leader
 • LO
 • LRF
 • Mittuniversitetet
 • RF-SISU
 • Skogsstyrelsen
 • Tillväxtverket
 • TCO
 • Länets samtliga kommuner
 • Kommunförbundet
 • Länsstyrelsen Västernorrland
 • samt Region Västernorrland

Protokoll från samverkansråd


Tillbaka till toppen