Rättspsykiatriska regionkliniken

Rättspsykiatriska regionkliniken i Sundsvall är i dag en av landets främsta kliniker för vård av patienter överlämnade till vård enligt lagen om rättspsykiatrisk vård, LRV.

Vi har också uppdrag att vårda särskilt vårdkrävande patienter enligt LPT, lagen om psykiatrisk tvångsvård.

Klinikens utvecklingsenhet är ledande inom bland annat tillämpning av riskbedömningar och riskhantering.

Vi tar emot patienter dygnet runt, kontakta Intagningsavdelning 93, se telefonnummer nedan.

Kontakta oss

rpk.sundsvall@rvn.se

Telefontid 08:00-16:00
060-18 39 80

Mejselvägen 29
Box 880
851 24 Sundsvall

Områdesdirektör

Magnus Kristiansson
060-18 39 83
073-3651099
magnus.kristiansson@rvn.se

Intagningsavdelning (93)

060-18 39 63

Frågor om vårdplatser

Vid frågor angående vårdplatser kontakta:
Michael Hellberg, Koordinator
076-5393157
michael.hellberg@rvn.se

Presstalesperson

Ebba Noland
073-081 94 01

Studiebesök/arbetssökande

Du som är arbetssökande eller har frågor angående studiebesök, kontakta
Kristine Lokrantz, Verksamhetschef
kristine.lokrantz@rvn.se

För dig som ska besöka någon

Kliniken har en säkerhetsentré med särskilda rutiner vid inpassering för besökare. Personal i säkerhetsentrén lotsar dig genom säkerhetskontrollen. Vi tar emot dig i entréhallen.

Samtliga besökare ska registreras innan ankomst, med namn och personnummer.

Dina tillhörigheter skickas igenom röntgen och du får gå genom en larmbåge. Tänk på att bara ta med det som är nödvändigt inför besöket. Låsbara skåp finns för föremål som inte ska tas med in.

Om du har någon typ av metallimplantat ska intyg på detta finnas med vid besök till kliniken för att kunna visas upp vid inpasseringen.

För dig som ska lämna in en månadsrapport

En månadsrapport ska skickas enligt uppgjord planering av extern aktör när patienten har öppen rättspsykiatrisk vård/öppen psykiatrisk tvångsvård. Exempel på sådan aktör kan vara boende eller sysselsättning.
 
Månadsrapport skickas med post till medicinsk sekreterare vid RPK (Box 880, 851 24 Sundsvall) eller via säkra meddelanden (krypterat) till klinikens funktionsbrevlåda rpk.Sundsvall@rvn.se

Mall månadsrapport (Word)


Tillbaka till toppen