Regionledningsförvaltningen

Förvaltningen har som uppgift att styra, leda och samordna för att skapa förutsättningar för utveckling av Region Västernorrlands verksamheter.

Regionledningsförvaltningen har tre huvudsakliga uppdrag:

  1. Att ge stöd och kvalitativa underlag till den politiska förtroendemannaorganisationen och regionledningen.
  2. Att utifrån lagstiftning och regelverk styra och stödja verksamheterna.
  3. Att erbjuda stöd och service till verksamheternas processer och utveckling.

Regiondirektör är tilllika förvaltningschef för Regionledningsförvaltningen.

Förvaltningen består av följande områden:

  • Ekonomi och inköp
  • Fastighet och service
  • HR
  • IT, MT och digitalisering
  • Kommunikation
  • Stöd och samordning
  • Smittskyddsenheten

I ledningsgruppen för Regionledningsförvaltningen ingår:

Åsa Bellander, regiondirektör/förvaltningschef Regionledningsförvaltningen

Mobilnummer: 072-452 61 35
E-postadress: asa.bellander@rvn.se

Eva Klingefors, samordningsdirektör

Telefonnummer: 0611-842 60
E-postadress: eva.klingefors@rvn.se

Lena Laaksonen, HR-direktör

Mobilnumer: 076-112 31 63
E-postadress: lena.laaksonen@rvn.se

Lena Kåhre, verksamhetschef regionfastigheter

Mobilnumer: 073-052 16 13
E-postadress: lena.kahre@rvn.se

Dick Rytterdahl, ekonomidirektör

Telefonnummer: 0611-802 47
E-postadress: dick.rytterdahl@rvn.se

Anette Hägglund Sundin, IT- och digitaliseringschef

Mobilnummer: 070-399 93 48
E-postadress: anette.hagglund.sundin@rvn.se

Lars-Erik Marklund, kommunikationsdirektör och tillförordnad servicedirektör

Telefonnummer: 0611-803 39
E-postadress: lars-erik.marklund@rvn.se


Tillbaka till toppen