Regionledningsförvaltningen

Förvaltningen har som uppgift att leda, samordna och utveckla Region Västernorrlands verksamheter.

Regionledningsförvaltningen har tre huvudsakliga uppdrag:

 • att inom sina kompetensområden stödja kärnverksamheternas processer
 • att ge stöd och kvalitativa underlag till den politiska förtroendemannaorganisationen
 • att vara sakkunniga till regiondirektören

Regiondirektör är tilllika förvaltningschef för Regionledningsförvaltningen.

Förvaltningen består av följande områden:

 • Ekonomi och planering
 • Fastighet och service
 • Forskning, utbildning och innovation (FUI)
 • HR
 • Hälso- och sjukvård
 • IT, MT och digitalisering
 • Kommunikation
 • Regionledningsförvaltningens kansli
 • Smittskyddsenheten

I ledningsgruppen för Regionledningsförvaltningen ingår:

Åsa Bellander, regiondirektör/förvaltningschef Regionledningsförvaltningen

Mobilnummer: 072-452 61 35
E-postadress: asa.bellander@rvn.se

Eva Klingefors, samordningsdirektör/tillförordnad FUI-direktör

Telefonnummer: 0611-842 60
E-postadress: eva.klingefors@rvn.se

Kristiina Kulluvaara, fastighets- och servicedirektör

Mobilnummer: 073-071 16 31
E-postadress: kristiina.kulluvaara@rvn.se

Krister Bjermert, kanslichef

Mobilnummer: 072-534 81 01
E-postadress: krister.bjermert@rvn.se

Dick Rytterdahl, ekonomidirektör

Telefonnummer: 0611-802 47
E-postadress: dick.rytterdahl@rvn.se

Ewa Strömsten, HR-direktör

Telefonnummer: 0611-80193
E-postadress: eva.stromsten@rvn.se

Anette Hägglund Sundin, IT- och digitaliseringschef

Mobilnummer: 070-399 93 48
E-postadress: anette.hagglund.sundin@rvn.se

Lars-Erik Marklund, kommunikationsdirektör

Telefonnummer: 0611-803 39
E-postadress: lars-erik.marklund@rvn.se


Tillbaka till toppen