Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Regionledningsförvaltningen

Förvaltningen har som uppgift att leda, samordna och utveckla Region Västernorrlands verksamheter.

Regionledningsförvaltningen har tre huvudsakliga uppdrag:

 • att inom sina kompetensområden stödja kärnverksamheternas processer
 • att ge stöd och kvalitativa underlag till den politiska förtroendemannaorganisationen
 • att vara sakkunniga till regiondirektören

Regiondirektör är tilllika förvaltningschef för Regionledningsförvaltningen.

Förvaltningen består av följande områden:

 • Ekonomi och planering
 • Fastighet och service
 • Forskning, utbildning och innovation (FUI)
 • HR
 • Hälso- och sjukvård
 • IT, MT och digitalisering
 • Kommunikation
 • Regionledningsförvaltningens kansli
 • Smittskyddsenheten

I ledningsgruppen för Regionledningsförvaltningen ingår:

Åsa Bellander
Regiondirektör/förvaltningschef Regionledningsförvaltningen
Tel. 072-452 61 35
asa.bellander@rvn.se

Eva Klingefors
Samordningsdirektör
Tel. 0611-842 60
eva.klingefors@rvn.se

Kristiina Kulluvaara
Fastighets- och servicedirektör
Tel. 073-071 16 31
kristiina.kulluvaara@rvn.se

Krister Bjermert
Kanslichef
Tel. 0725-34 81 01
krister.bjermert@rvn.se

Dick Rytterdahl
Ekonomidirektör
Tel. 0611-802 47
dick.rytterdahl@rvn.se

Sofie Lidehäll
Tf. Forskning-, utbildning-, och innovationsdirektör
Tel. 072-209 53 20
sofie.lidehall@rvn.se

Ewa Strömsten
HR-direktör
Tel. 0611-80193
eva.stromsten@rvn.se

Anette Hägglund Sundin
IT- och digitaliseringschef
Tel. 070-399 93 48
anette.hagglund.sundin@rvn.se

Lars-Erik Marklund
Kommunikationsdirektör
Tel. 0611-803 39
lars-erik.marklund@rvn.se