Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 
Organisationsskiss Regionledningsförvaltningen

Regionledningsförvaltningen

Förvaltningen har som uppgift att leda, samordna och utveckla Region Västernorrlands verksamheter.

Regionledningsförvaltningen har tre huvudsakliga uppdrag:

 • att inom sina kompetensområden stödja kärnverksamheternas processer
 • att ge stöd och kvalitativa underlag till den politiska förtroendemannaorganisationen
 • att vara sakkunniga till regiondirektören

Regiondirektör är tilllika förvaltningschef för Regionledningsförvaltningen.

Förvaltningen består av följande områden:

 • Administration
 • Ekonomi och planering
 • Fastighet och service
 • Forskning, utbildning och innovation (FUI)
 • HR
 • Hälso- och sjukvård
 • Kommunikation
 • Smittskyddsenheten

I ledningsgruppen för Regionledningsförvaltningen ingår:

Anders Sylvan 
Tf regiondirektör
Tel. 0611-800 00
anders.sylvan@rvn.se

Kristiina Kulluvaara
Fastighets- och servicedirektör 
Tel. 073-071 16 31
kristiina.kulluvaara@rvn.se

Krister Bjermert
Verksamhetschef Administration
Tel. 0725-34 81 01
krister.bjermert@rvn.se

Lars Halén
Ekonomidirektör
Tel. 0611-802 31
lars.halen@rvn.se

Jonas Appelberg
Forskning-, utbildning-, och innovationsdirektör
Tel. 070-562 12 44
jonas.appelberg@rvn.se

Ewa Strömsten
HR-direktör
Tel. 0611-80193
eva.stromsten@rvn.se

Lars-Erik Marklund
Kommunikationsdirektör
Tel. 0611-803 39
lars-erik.marklund@rvn.se