Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 
Organisationsskiss Regionledningsförvaltningen

Regionledningsförvaltningen

Förvaltningen har som uppgift att leda, samordna och utveckla Region Västernorrlands verksamheter.

Regionledningsförvaltningen har tre huvudsakliga uppdrag:

  • att inom sina kompetensområden stödja kärnverksamheternas processer
  • att ge stöd och kvalitativa underlag till den politiska förtroendemannaorganisationen
  • att vara sakkunniga till regiondirektören

Regiondirektör Hans Wiklund är tilllika förvaltningschef för Regionledningsförvaltningen.

Förvaltningen består av följande områden:

  • Administration och service
  • Ekonomi och planering
  • Forskning, utbildning och innovation (FUI)
  • HR
  • Hälso- och sjukvård
  • Kommunikation
  • Smittskyddsenheten

I ledningsgruppen för Regionledningsförvaltningen ingår:

Hans Wiklund
Förvaltningschef för Regionledningsförvaltningen
Tel. 0611-800 00
hans.viklund@rvn.se

Patrik Jacobsson
T.f. områdesdirektör för Administration och service
Tel. 0620-196 95
patrik.jacobsson@rvn.se

Lars Halén
Områdesdirektör för Ekonomi och planering
Tel. 0611-802 31
lars.halen@rvn.se

Jonas Appelberg
Områdesdirektör för Forskning, utbildning och innovation (FUI)
Tel. 070-562 12 44
jonas.appelberg@rvn.se

Gun-Britt Hägglund Strandh
T.f. områdesdirektör för HR
Tel. 0611-801 85
gun-britt.hagglund.strand@rvn.se

Peter Löthman
Områdesdirektör för Hälso- och sjukvård (HoS)
Tel. 073-271 31 65
peter.lothman@rvn.se 

Lars-Erik Marklund
Områdesdirektör för Kommunikation
Tel. 0611-803 39
lars-erik.marklund@rvn.se