Länssjukvårdsområde somatik

Region Västernorrland arbetar för en god och jämlik vård i länet, skapa tydligare styrning mot effektivare processer och förbättra möjligheterna för att åstadkomma en god ekonomisk hushållning.


Tillbaka till toppen