Folkhälsostatistik och analys

Folkhälsan har på flera områden blivit bättre och vi lever allt längre. Men det finns stora skillnader i både hälsoläge och levnadsvanor mellan olika socioekonomiska grupper.

Region Västernorrland mäter och följer folkhälsans utveckling genom bland annat befolkningsundersökningen Hälsa på lika villkor (HLV), registerdata samt genom data från egna insatser eller samarbetsinsatser såsom hälsosamtalen för vuxna och för barn/ungdomar. Resultaten presenteras i rapporter och faktablad.

Folkhälsorapporter

Hälsan i Västernorrland – resultat från enkätundersökningen Hälsa på lika villkor 2022 (pdf)

Folkhälsorapport 2021 (pdf)

Faktablad

Lustgasanvändning i Västernorrland (pdf)

Matvanor i Västernorrland (pdf)

Naturvistelse (pdf)

Broschyrer

Äta utomhus A5 - en väg till bättre hälsa (pdf)

Få mer tips om hur du äter både hälsosamt och klimatsmart (pdf)

 


Tillbaka till toppen