Vårt uppdrag

Region Västernorrlands folkhälsoarbete har som mål att främja förutsättningarna för en god och jämlik folkhälsa i Västernorrland samt bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Folkhälsoarbetet bedrivs brett och i samverkan med länets aktörer samt med den egna hälso- och sjukvården. Vi samverkar med och ger stöd till civila samhället som är en viktig aktör inom folkhälsoområdet. Arbetet med att främja goda levnadsvanor sker brett både inom hälso- och sjukvårdsorganisationen samt med andra aktörer i länet.

Vi arbetar aktivt med att förebygga våld i nära relationer samt med det suicidpreventiva arbetet. Jämställdhet är en förutsättning för en hållbar regional utveckling och Region Västernorrland har skrivit under den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå (CEMR-deklarationen). Vi följer hälsoutvecklingen i länet genom inhämtning och sammanställning av hälsodata och statistik.

Kontakt

För att komma i kontakt med Enheten för folkhälsa så kan du skicka e-post till folkhalsa@rvn.se.


Tillbaka till toppen