Hälsa och levnadsvanor

Våra levnadsvanor har stor betydelse för vår hälsa och det är många faktorer som påverkar våra levnadsvanor. Samhällsstrukturer, livsvillkor och levnadsförhållandena påverkar möjligheten till hälsosamma levnadsvanor. Livsvillkor är de omständigheter och förhållanden under vilka individer, familjer eller samhällen lever, växer och utvecklas.

Hälso- och sjukvården har ett uppdrag att arbeta sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande med människors hälsa och levnadsvanor. Alla som besöker länets primärvård kan få frågor om levnadsvanor och om de vill ska de få en chans att prata om hur deras livssituation och levnadsvanor påverkar hälsa och sjukdom. Länets hälsocentraler/vårdcentraler bjuder även in till hälsosamtal med hälsoundersökning för alla som fyller 40-, 50-, och 60 år.


Tillbaka till toppen