#105739

Vården i Västernorrland.

Min enkla fråga är, vems felet är att Norrland har sämst vård i hela landet, när det är Socialdemokraterna som styr i 186 kommuner av landets 290 kommuner. Och under nuvarande mandatperiod har mer än en tredjedel av kommunerna styrts genom blocköverskridande samarbeten mellan S eller V med ett eller flera av allianspartierna?

av Kalle Fagerström
Frågan ställd till

Översikt

Alla svar

#105740

Svar: Vården i Västernorrland.

Hej Kalle,

Kommunerna har hand om vården och omsorgen på de särskilda boendena i kommunen, som kallas för äldreboenden. Kommunerna har inte ansvar för sjukvården vare sig på sjukhus eller i primärvården.

Därför blir din fråga svår att svara på för mig, som är aktiv på den regionala nivån.

Med vänlig hälsning
Hans Backlund (S)

Frågan besvarad av

Tillbaka till toppen