#105768

Sjukvården

Varför är det sådan brist på personal inom alla oråden. Det går väl lite långt att läkare börjar nu som jag tror är socialdemokrat. Det måste till en volym ökning av alla personalgrupper, men det kommer att kosta. Det går inte att blunda längre. Kanske det kommer att behövas en skattehöjning? Det måste bli ett stopp på flykten från sjukvården. Personalen går ju på knäna, de kanske inte orkar att fortsätta inom sjukvården.

av G.B
Frågan ställd till

Översikt

Alla svar

#105769

Svar: Sjukvården

Hej GB och tack för att du hör av dig.
Västernorrland står inför en stor förändring i åldersgrupperna. Gruppen som är 80 år eller äldre kommer öka med nästan 40 procent de närmaste 8 åren, dvs ungefär 6000 personer fler. Men gruppen i ”arbetsför ålder” ökar inte alls. Det här innebär brist på personal, inte bara inom vården utan inom de flesta yrkesområden och branscher. Det finns helt enkelt inte individer att anställa i samma omfattning. Det är en av anledningarna till att Region Västernorrland arbetar så intensivt med kompetensväxling, nya arbetssätt och mer tekniska hjälpmedel. Vi behöver också som region locka fler att komma hit, göra det möjligt för fler att bo kvar och stötta den kommande arbetskraften med god utbildning och bra förutsättningar för ett rikt liv i länet. Det gäller inte bara vårdens personal, utan alla företag och organisationer i Västernorrland.
Jag är övertygad om att vi tillsammans kan göra mycket för att stärka vårt fantastiska län framåt,
Med vänlig hälsning
Elina Backlund Arab

Frågan besvarad av

Tillbaka till toppen