#105921

Sjukhusen i regionen

Hur kommer bristande resurser och överbeläggning vid Sundsvalls sjukhus att åtgärdas?

av Sven Jonasson
Frågan ställd till

Översikt

Alla svar

#105922

Svar: Sjukhusen i regionen

Hej Sven,
Det är en ansträngd situation vid sjukhuset i Sundsvall och har tyvärr varit det en längre period. Verksamheterna arbetar, även från allra högsta nivå, med att förbättra läget och det har också blivit lite bättre.
Efter sommaren har vi fått besked att man kan öppna upp fler vårdplatser och även att man kan göra insatser för att förstärka bemanning och minska belastning.
Men mer behöver göras, det gäller både att skapa en bättre arbetsmiljö för medarbetare och att öka tillgängligheten för patienter. Vi har genom hälso- och sjukvårdsnämnden en pågående uppföljning och vi kommer inte vara nöjda förrän alla tre sjukhus i länet har bra förutsättningar för att ha en stabil verksamhet.

Med vänlig hälsning
Glenn Nordlund

Frågan besvarad av

Tillbaka till toppen