#109474

Vallöften -

Hej Jonny Lundin & Centern!
Hur ska ni leva upp till era vallöften om att återställa akutkirurgin i Sollefteå, införa lokalt ledarskap, öka antal vårdplatser (vilket väl ska gälla alla tre sjukhusen!),minska antalet chefer och UTveckla Österåsen. Detta var era vallöften men genom att nu samarbeta med Moderaterna - som vill lägga ner Sollefteå sjukhus- och Sossarna som inte vill utveckla Sollefteå sjukhus. Hur ska ni kunna hålla era vallöften?
Berätta hur du/ni i centern som tagit detta beslut (trots kraftigt motstånd från två kommuners representanter) ska utveckla ALLA medborgares sjukvård.

av Kerstin Brandelius
Frågan ställd till

Översikt

Alla svar

#109475

Svar: Vallöften -

Angående Centerpartiets ställningstaganden
Region Västernorrland står inför stora utmaningar gällande bemanning inom vården, ekonomiska förutsättningar och den demografiska utvecklingen.
Centerpartiets i Västernorrland har därför gjort den samlade bedömningen utifrån rådande läge att Region Västernorrland behöver ett politiskt majoritetsstyre.
Under processen efter valet så har dock samtliga möjliga alternativ till både majoritetsstyren och minoritetsstyren seriöst prövats.

I det förhandlingsresultat som låg till grund för Centerpartiets tydliga majoritetsbeslut vid vår distriktsstämma i lördags (19/11), så är bedömningen att det finns både ett stort genomslag för Centerpartiets politik och goda förutsättningar för Centerpartiets förtroendevalda att verka inom det majoritetssamarbete som nu kommer att inledas i Region Västernorrland mellan Centerpartiet, Moderaterna, Socialdemokraterna. Presenterades 21/11 som en reformagenda för ”Nystart Region Västernorrland”.

Samarbetet vilar på en gemensam syn på de stora utmaningar som Region Västernorrland står inför. Det gäller särskilt bemanning inom vården som leder till långa väntetider, de ekonomiska förutsättningarna, men även de stora behoven inom primärvården och nödvändigheten av en omställning av sjukvården till en mer nära och tillgänglig vård. Även ansvaret för den regionala utvecklingen är viktigt för att främja näringsliv, jobb och den fortsatta utvecklingen i den gröna nyindustrialiseringen som pågår.

Gällande sjukhuset i Sollefteå så ska den utredning som nu kommer att genomföras inte ses som att frågan ”stoppas i en skrivbordslåda” under mandatperioden eller att den är en ”våt filt över verksamheten” Utredningen ska ses som ett seriöst sätt att ta fram ett oberoende faktaunderlag som grund för politiska ställningstaganden, vilket har saknats tidigare och saknas idag. I detta är Centerpartiets ingång, citat ”…att utifrån rådande nuläge beskriva förutsättningarna för en nystart av akutkirurgi, akutortopedi, akut kvinnosjukvård samt BB/förlossning vid sjukhuset i Sollefteå…”

Med vänlig hälsningar/ Jonny Lundin (C)

Frågan besvarad av

Tillbaka till toppen