Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 
#71544

Bemanning ny närsjukvårdsorganisation

I kapitel 2.3 i "Arbetsgivarens förslag – Utveckling av hälso- och sjukvårdens organisation", Anders Sylvan, 2020-08-04 redovisas fördelning av anställda och chefer i den nya närsjukvårdsorganisationen. Siffrorna för specialistvårdsdelen inom närsjukvårdsorganisationerna framstår som obalanserade i förhållande till respektive sjukhus upptagningsområde och ansvar. För Sollefteå redovisas 173 medarbetare vilket ger 5,38 medarbetare per 1000 personer i upptagningsområdet (34000). För Övik redovisas 355 medarbetare vilket ger 6,12 medarbetare per 1000 personer i upptagningsområdet (58000). För Svall redovisas 713 medarbetare vilket ger 4,7 medarbetare per 1000 personer i upptagningsområdet (152000). Sundsvall får alltså klart färre medarbetare i förhållande till upptagningsområdet trots att Sundsvall har länsansvar inom flera områden inom medicinblocket som exempelvis PCI och neurologi. Det är också märkligt att Övik relativt sett får fler medarbetare än Sollefteå. Om stortdriftsfördelarna är omfattande, vilket det framstår som i tabellen, borde Sollefteå få flest medarbetare per invånare och inte Övik. Dessutom ingår specialistmottagningen i Sollefteås organisation vilket borde öka det relativa antalet medarbetare ytterligare. För mig framstår det som om Sundsvall, i förhållande till sitt stora upptagningsområde och betydande länsansvar, blir underbemannat samt att Övik blir kraftigt överbemannat i förhållande till både Sollefteå och Sundsvall. Varför denna obalans i bemanningen?

av Mats
Frågan ställd till

Översikt

Alla svar

#71545

Svar: Bemanning ny närsjukvårdsorganisation

Hej Mats!
Tack för din fråga, det är så att detta förslag är just nu uppe för politisk beredning och sedan beslut. Vi tar beslut om det övergripande i förslaget, bla närsjukvårdsområden, dvs formen man organiserar sig på, inte detaljer som du vill ha svar på. Det är en sak för verksamheterna.

Frågan besvarad av