Regionstyrelsen

Regionstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av all regionens verksamhet och bereder alla ärenden till regionfullmäktige.

Regionstyrelsen har uppsikt över nämndernas verksamhet och har ägaransvar och uppsikt över regionens bolag.

Regionstyrelsen är anställningsmyndighet för samtliga medarbetare i regionen, och har genom det ett övergripande arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar

Styrelsen har 15 ledamöter och 13 ersättare och sammanträder i regel en gång i månaden.

Regionsråd och Regionstyrelsens ordförande: Glenn Nordlund (S)

Vice Ordförande: Anna Proos Strandh (M)

Andre Vice Ordförande: Robert Thunfors (SJVP)

Alla ledamöter i regionstyrelsen - förtroendemannaregistret

Utskott

Finansutskott

Vårdvalsutskott


Tillbaka till toppen