Regionstyrelsen

Regionstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av all regionens verksamhet och bereder alla ärenden till regionfullmäktige.

Regionstyrelsen har uppsikt över nämndernas verksamhet och har ägaransvar och uppsikt över regionens bolag.

Regionstyrelsen är anställningsmyndighet för samtliga medarbetare i regionen, och har genom det ett övergripande arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar

Styrelsen har 17 ledamöter och 17 ersättare och sammanträder i regel en gång i månaden.

Regionsråd och Regionstyrelsens ordförande: Glenn Nordlund (S)

Vice Ordförande: Sara Nylund (S)

Andre Vice Ordförande: Jonny Lundin (C)

På sidan "Förtroendevalda och politisk organisation" kan du klicka på Regionstyrelsen och få information om vilka politiker som är ledamöter och ersättare.

Utskott

Finansutskott

Personalpolitiskt- och allmänt utskott

Regionalt utvecklingsutskott

Vårdvalsutskott


Tillbaka till toppen