Regionstyrelsen - protokoll

Här finns protokoll från Regionstyrelsens sammanträden.

Protokoll publiceras när de har justerats, några dagar efter sammanträdet.

Söker du äldre protokoll, kontakta registrator (diarium) eller kontaktpersoner för beställning av bilagor. Du hittar namn och kontaktuppgifter på sidan "Beställ bilagor"

Protokoll från möten i utskotten


Tillbaka till toppen