Beställ bilagor till protokoll

Du kan beställa bilagor till protokollen från kontaktpersonerna som listas på sidan.

Regionfullmäktige

Jessica Åström

Telefonnummer: 0611-80236

E-postadress: Jessica.astrom1@rvn.se

Regionstyrelsen

Anki Hamrén

Telefonnummer: 0611-801 75

E-postadress: ann.christin.hamren@rvn.se

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Maria Öman

Telefonnummer: 0611-80179

E-postadress: maria.oman1@rvn.se

Patientnämnd - Etisk nämnd

Marlene Jonsson

Telefonnummer: 0611-802 67

E-postadress: marlene.jonsson@rvn.se

Hälsosam-Y

Anneli Frithz

E-postadress: anneli.frithz@rvn.se

Regionala pensionärsrådet

Antonia Bergström

E-postadress: antonia.bergstrom@rvn.se

Nämnden för hållbar utveckling

Monika Öhgren

Telefonnummer: 0611-803 51

E-postadress: monika.ohgren@rvn.se

Före detta Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden

Monika Öhgren

Telefonnummer: 0611-803 51

E-postadress: monika.ohgren@rvn.se

Före detta Regionala nämnden

Monika Öhgren

Telefonnummer: 0611-803 51

E-postadress: monika.ohgren@rvn.se


Tillbaka till toppen