Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Styrelse och nämnder

2019-12-18 Informationssäkerhet

Revisionsrapport

Revisorernas skrivelse till Regionstyrelsen

Svar från Regionstyrelsen

2019-12-13 Kunskapsstyrning i primärvården

Revisionsrapport

Revisorernas skrivelse till ansvariga nämnder

Svar från Regionstyrelsen

Svar från Hälso- och sjukvårdsnämnden

2019-12-13 Verksamhetsstyrning - Nämnden för hållbar utveckling

Revisionsrapport

Revisorernas skrivelse till Nämnden för hållbar utveckling

Svar från Nämnden för hållbar utveckling

2019-11-15 Vårdvalsersättningar

Revisionsrapport

Revisorernas skrivelse till Regionstyrelsen

Svar från Regionstyrelsen

2019-10-17 Översiktlig granskning av delårsrapport per 2019-08-31

Revisionsrapport

Revisorernas bedömning

Revisorernas skrivelse till Regionstyrelsen

Svar från Regionstyrelsen

2019-10-17 Regionens försäkringsskydd

Revisionsrapport

Revisorernas skrivelse till Regionstyrelsen

Svar från Regionstyrelsen

2019-10-17 Köpa av vårdtjänster från privata utförare

Revisionsrapport

Revisorernas skrivelse till ansvariga nämnder

Svar från Hälso- och sjukvårdsnämnden

Svar från Regionstyrelsen

2019-06-17 Vårdgarantin i specialistvården

Revisionsrapport

Revisorernas skrivelse

Svar från Hälso- och sjukvårdsnämnden

2019-06-17 Fastighetsförvaltning

Revisionsrapport

Revisorernas skrivelse

Svar från Regionstyrelsen

2019-04-05 Revisionsberättelse 2018

Revisionsberättelse, inklusive bilaga 1-2

Bilaga 3 Granskningsrapport för Almi Företagspartner Mitt AB

Bilaga 4 Revisionsberättelse för Almi Företagspartner Mitt AB

Bilaga 5 Granskningsrapport för Ostkustbanan 2015 AB

Bilaga 6 Revisionsberättelse för Ostkustbanan 2015 AB

Bilaga 7 Granskningsrapport för Scenkonst Västernorrland AB

Bilaga 8 Revisionsberättelse för Scenkonst Västernorrland AB

Bilaga 9 Revisionsberättelse för Länsmuseet Västernorrland (auktoriserad revisor)

Bilaga 10 Revisionsberättelse för Länsmuseet Västernorrland

Bilaga 11 Revisionsberättelse för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg

Bilaga 12 Revisionsberättelse för Kommunalförbundet Norrlands Nätverk för Musikteater och Dans

2019-04-05 Granskning av bokslut och årsredovisning per 2018-12-31

Revisionsrapport

Revisorernas skrivelse

Svar från Regionstyrelsen

2019-04-05 Samordnad vårdplanering

Revisionsrapport

Revisorernas skrivelse

Svar från Hälso- och sjukvårdsnämnden

2019-04-05 Uppföljning vårdskador

Revisionsrapport

Revisorernas skrivelse

Svar från Hälso- och sjukvårdsnämnden

2019-04-05 Grundläggande granskning av Regionstyrelsen 2018

Revisionsrapport

Revisorernas skrivelse

Svar från Regionstyrelsen

2019-04-05 Grundläggande granskning av Hälso- och sjukvårdsnämnden 2018

Revisionsrapport

Revisorernas skrivelse

Svar från Hälso- och sjukvårdsnämnden

2019-04-05 Grundläggande granskning av Folkhälso- primärvårds- och tandvårdsnämnden 2018

Revisionsrapport

Revisorernas skrivelse

Svar från Hälso- och sjukvårdsnämnden

2019-04-05 Grundläggande granskning av Kostnämnden i Örnsköldsvik 2019

Revisionsrapport

Revisorernas skrivelse

2019-04-05 Grundläggande granskning av Kostnämnden i Sollefteå 2018

Revisionsrapport

Revisorernas skrivelse

2019-03-20 Processen för intern kontroll

Revisionsrapport

Revisorernas skrivelse till ansvariga nämnder

Svar från Hälso- och sjukvårdsnämnden

Svar från Regionstyrelsen

2019-03-20 Grundläggande granskning av fullmäktiges beredningar 2018

Revisionsrapport

Revisorernas skrivelse

2019-03-20 Grundläggande granskning av Patientnämnden - Etiska nämnden 2018

Revisionsrapport

Revisorernas skrivelse

2019-02-20 Patientens ställning i vården

Revisionsrapport

Revisorernas skrivelse till Hälso- och sjukvårdsnämnden

Svar från Hälso- och sjukvårdsnämnden

2019-02-20 Systemförvaltning

Revisionsrapport

Revisorernas skrivelse till Regionstyrelsen

Svar från Regionstyrelsen

2019-01-22 Kompetensförsörjning inom Folktandvården

Revisionsrapport

Revisorernas skrivelse till ansvariga nämnder

Svar från Hälso- och sjukvårdsnämnden

Svar från Regionstyrelsen

2019-01-22 Äldremottagning

Revisionsrapport

Revisorernas skrivelse till Hälso- och sjukvårdsnämnden

Svar från Hälso- och sjukvårdsnämnden