Styrelse och nämnder

2019-12-18 Informationssäkerhet

Revisionsrapport

Revisorernas skrivelse till Regionstyrelsen

Svar från Regionstyrelsen

2019-12-13 Kunskapsstyrning i primärvården

Revisionsrapport

Revisorernas skrivelse till ansvariga nämnder

Svar från Regionstyrelsen

Svar från Hälso- och sjukvårdsnämnden

2019-12-13 Verksamhetsstyrning - Nämnden för hållbar utveckling

Revisionsrapport

Revisorernas skrivelse till Nämnden för hållbar utveckling

Svar från Nämnden för hållbar utveckling

2019-11-15 Vårdvalsersättningar

Revisionsrapport

Revisorernas skrivelse till Regionstyrelsen

Svar från Regionstyrelsen

2019-10-17 Översiktlig granskning av delårsrapport per 2019-08-31

Revisionsrapport

Revisorernas bedömning

Revisorernas skrivelse till Regionstyrelsen

Svar från Regionstyrelsen

2019-10-17 Regionens försäkringsskydd

Revisionsrapport

Revisorernas skrivelse till Regionstyrelsen

Svar från Regionstyrelsen

2019-10-17 Köpa av vårdtjänster från privata utförare

Revisionsrapport

Revisorernas skrivelse till ansvariga nämnder

Svar från Hälso- och sjukvårdsnämnden

Svar från Regionstyrelsen

2019-06-17 Vårdgarantin i specialistvården

Revisionsrapport

Revisorernas skrivelse

Svar från Hälso- och sjukvårdsnämnden

2019-06-17 Fastighetsförvaltning

Revisionsrapport

Revisorernas skrivelse

Svar från Regionstyrelsen

2019-04-05 Revisionsberättelse 2018

Revisionsberättelse, inklusive bilaga 1-2

2019-04-05 Granskning av bokslut och årsredovisning per 2018-12-31

Revisionsrapport

Revisorernas skrivelse

Svar från Regionstyrelsen

2019-04-05 Samordnad vårdplanering

Revisionsrapport

Revisorernas skrivelse

Svar från Hälso- och sjukvårdsnämnden

2019-04-05 Uppföljning vårdskador

Revisionsrapport

Revisorernas skrivelse

Svar från Hälso- och sjukvårdsnämnden

2019-04-05 Grundläggande granskning av Regionstyrelsen 2018

Revisionsrapport

Revisorernas skrivelse

Svar från Regionstyrelsen

2019-04-05 Grundläggande granskning av Hälso- och sjukvårdsnämnden 2018

Revisionsrapport

Revisorernas skrivelse

Svar från Hälso- och sjukvårdsnämnden

2019-04-05 Grundläggande granskning av Folkhälso- primärvårds- och tandvårdsnämnden 2018

Revisionsrapport

Revisorernas skrivelse

Svar från Hälso- och sjukvårdsnämnden

2019-04-05 Grundläggande granskning av Kostnämnden i Örnsköldsvik 2019

Revisionsrapport

Revisorernas skrivelse

2019-04-05 Grundläggande granskning av Kostnämnden i Sollefteå 2018

Revisionsrapport

Revisorernas skrivelse

2019-03-20 Processen för intern kontroll

Revisionsrapport

Revisorernas skrivelse till ansvariga nämnder

Svar från Hälso- och sjukvårdsnämnden

Svar från Regionstyrelsen

2019-03-20 Grundläggande granskning av fullmäktiges beredningar 2018

Revisionsrapport

Revisorernas skrivelse

2019-03-20 Grundläggande granskning av Patientnämnden - Etiska nämnden 2018

Revisionsrapport

Revisorernas skrivelse

2019-02-20 Patientens ställning i vården

Revisionsrapport

Revisorernas skrivelse till Hälso- och sjukvårdsnämnden

Svar från Hälso- och sjukvårdsnämnden

2019-02-20 Systemförvaltning

Revisionsrapport

Revisorernas skrivelse till Regionstyrelsen

Svar från Regionstyrelsen

2019-01-22 Kompetensförsörjning inom Folktandvården

Revisionsrapport

Revisorernas skrivelse till ansvariga nämnder

Svar från Hälso- och sjukvårdsnämnden

Svar från Regionstyrelsen

2019-01-22 Äldremottagning

Revisionsrapport

Revisorernas skrivelse till Hälso- och sjukvårdsnämnden

Svar från Hälso- och sjukvårdsnämnden


Tillbaka till toppen