Revisionsrapporter 2019

Rapporterna är indelade i styrelse och nämnder respektive stiftelser, bolag och förbund (se meny eller länkar nedan).

Förutom revisionsrapporter publiceras även revisorernas skrivelser, svar från berörda organ samt revisionsberättelser och granskningsrapporter.

Den årliga revisionsplanen fastställs normalt i april. Handlingarna publiceras löpande per kalenderår.


Tillbaka till toppen