Kris- och katastrofmedicinsk beredskap

Region Västernorrland skall ha beredskap för stora påfrestningar, stora olyckor, katastrofer, väpnat angrepp och hot.

Organisationen skall förberedas för att hantera denna typ av oförutsedda händelser och risker.

Säkerhets- och katastrofmedicinska planer skall finnas centralt och lokalt.

Beredskapssamordnare

Här hittar du kontaktpersoner vid våra sjukhus när det gäller säkerhet och beredskap.

Ångermanland

Vakant

Medelpad

Daniel Binsell
Telefonnummer: 060-18 10 10
Mobilnummer: 073-275 14 71

Säkerhetschef

Mats Jonsson
Mobilnummer: 070-389 10 11 


Tillbaka till toppen