Beställning i webSesam

Beställning i webSesam kan ske på två sätt, dels som uttag ur buffertförråd och dels som en beställning mot huvudlagret i Sundsvall.

Artikelnummer

För hjälp med artikelnummer finns "Varukatalog" och "Sök artikel" att tillgå i webSesam. Du kan även använda beställningsunderlag och sortimentsöversikter som stöd.

Beställningsunderlag och sortimentöversikter finns i webSesam. Du som saknar tillgång till webSesam är välkommen att kontakta vår kundtjänst som skickar dig önskade underlag eller blanketter.

Leveranstider

För leverans från Sundsvall med nästkommande transport ska ordern vara registrerad senast klockan 10.00 dagen innan. Detta förutsätter dock att aktuella artiklar finnas tillgängliga på huvudlagret. 

Om inte behov finns av leverans inom 1-2 arbetsdagar kan önskat leveransdatum anges vid registrering av beställningen i webSesam.

Leveranstid

Leveransdatum

Avisering av leveranser

Samleverans är standard

I webSesam blir samtliga artiklar samlevererade. I de fall man vill ha någon av artiklarna tidigare behöver man därför lägga två separata ordrar.

Samleverans

Ändringar på redan registrerad beställning

Kompletteringar och justeringar på ej utlevererad order ska ske senast klockan 11.30 dagen innan leverans, kontakta kundtjänst för åtgärd.

En hel kundorder i status registrerad kan makuleras via webSesam. Är det endast enskilda rader som ska makuleras tas kontakt med Kundtjänst.

Lathundar webSesam

Registrera beställning webSesam (pdf)

Makulera beställning webSesam (pdf)

Beställning av diabeteshjälpmedel via Beställningsmall webSesam (pdf)

Kundtjänst

Kundtjänst

Telefonnummer: 060-14 96 10

Telefontid: 08.00-11.30, 12.30-15.00

E-postadress: hjalpmedel.kundtjanst@rvn.se


Tillbaka till toppen