Demenssjukvård & demensutredning

Tidig diagnos ger möjlighet till stöd, behandling och omsorg som behövs för att personen med demenssjukdom ska må bra och orka bo kvar hemma. Belastningen på anhöriga minskar och vi kan hitta ett antal patienter med behandlingsbara minnessvårigheter.

Primärvården gör en alltid en basal utredning.

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom - sammanfattning

Vilka patienter ska remitteras till specialistmottagning?

Patient under 70 år, snabbt förlopp, påtaglig personlighetsförändring, komplikationer, diagnostiska svårigheter, behov av förnyad bedömning, optimering av läkemedelsbehandling, misstanke om ovanlig demenssjukdom

Om du är osäker ring specialistmottagning som finns i  Sundsvall och Örnsköldsvik.

Vad behövs för snabb handläggning av patient som remitteras?

Provtagning, vikt, remiss för CT-skalle och till geriatriska mottagningen. Målet är att prioriterade fall ska bedömas inom en månad.

När återremitteras patienten till primärvården?

När diagnos är fastställd, eventuell behandling satts in, utvärderats och patienten befinns i stabil fas. Då ska specialistmottagningen tydligt överrapportera patienten, ge remissvar om framtida handläggning av patienten.

Arbetssätt vid demensutredning- överföring av hemsjukvård

Ansvarsfördelning förtydligat i ett länsövergripande flödesschema (pdf)

Informationsblad

För dig med kognitiva besvär - tips som kan underlätta din vardag A5 (pdf)


Tillbaka till toppen