ÄlSa – team för äldre med sammansatta vårdbehov

Geriatriskt hembesöksteam för multisjuka äldre i Sundsvalls, Örnsköldsviks och Sollefteå kommun. Teamen erbjuder anslutning till ÄlSa för patienter med många kroniska diagnoser, sammansatta vårdbehov och upprepade vårdtillfällen inneliggande på sjukhus.

Hembesöksteamen har ett tydligt mål – att försöka skapa trygghet och göra det dagliga livet så bra som möjligt för den som är inskriven och hans/hennes närstående. Vi ser till hela livssituationen med olika sjukdomar/funktionsnedsättning/omsorgsbehov, och arbetar under en begränsad men intensiv tid tillsammans med hemsjukvården för att skapa en trygg hemsituation.

Teamen består av en läkare och två sjuksköterskor som arbetar måndag till fredag (inte jourtid).

Vad kan ÄlSa erbjuda?

 • hembesök med sjuksköterska och läkare
 • sammanhållen kontakt Sjukhus/Hälsocentral/Hemsjukvård
 • läkemedelsgenomgångar/uppföljning av dosändringar
 • blodtryckskontroller
 • provtagning i hemmet
 • vårdplanering
 • kompletterande utredning.

Vad krävs för anslutning till ÄlSa?

Minst fyra av följande kriterier ska vara uppfyllda:

 • 75 år eller äldre
 • 3 eller fler kroniska diagnoser
 • Inlagd på sjukhus 3 eller fler gånger det senaste året
 • 6 eller fler stående läkemedel
 • ADL-beroende
 • Har hemsjukvård

Här får du mer information om ÄlSa

Telefon till teamen kl.08-16 vardagar:
 
Sundsvall 060 - 14 97 23
Sollefteå 0620 - 194 84
Örnsköldsvik 0660 - 892 52

För hälso- och sjukvårdspersonal:

Varselblankett till ÄlSa-teamen (word)


Tillbaka till toppen