Konstpedagogik

Ett av Konst Västernorrlands prioriterade uppdrag är att arbeta med konstfrämjande. De konstpedagogiska insatserna riktar sig till målgrupperna barn, unga och vuxna. Prioriterade fokusområden är skola, föreningsliv och konstinstitutioner. Konststrategerna anordnar också fortbildningsinsatser för bild- och formkonstnärer.

I samverkan med de regionala aktörerna i länets kommuner arbetar Konst Västernorrland med konstpedagogisk verksamhet. Barn och unga är en prioriterad målgrupp. En målsättning är att dessa grupper ska besöka konstutställningar och delta i konstvisningar.

För att locka och intressera till möten med konst görs riktade satsningar för barn och unga under skoltid och på fritiden. Konststrateger har också deltagit i framtagandet av ett handlingsprogram för bildkonstområdet i länet. I programmet är konstpedagogik i skolor och förskolor fokuserat. 

Skapande skola

Barns och ungas rätt till kultur är prioriterat i kulturpolitiken och detta ska genom Skapande skola stärka samverkan mellan skolan och det professionella konstlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till konst möta bildkonstnärer och arbeta med eget skapande. Kontakta konststrategerna så kan vi vägleda, initiera konstprojekt och förmedla kontakter med konstnärer.

Ta del av utbudskatalogen

Konststrategerna ingår i Region Västernorrlands kulturkonsulenters nätverk. Nätverket har en digital utbudskatalog som kallas för Jojjo. Här hittar du erbjudanden inom konst- och andra kulturområden; performance, workshops, Skapande skola-projekt, fortbildningar, föreläsningar med mera.

Jojjos utbudskatalog (jojjo.se)

Skapande skola (kulturradet.se) 

Relaterad information

Konstpedagogisk handbok (pdf)

Konstpedagogik för fler

Konstpedagogik för fler är ett regionalt utvecklingsprojekt som drivs av Region Västernorrland med stöd från Statens kulturråd 2020-2022. I projektet arbetar yrkesverksamma konstnärer och tjänstepersoner i kommunerna i Region Västernorrland med kulturskolan och i skapande skola projekt för att göra konst, och delaktighet i det konstnärliga skapandet, till en självklarhet för alla barn och unga. Projektet syftar till att skapa en hållbar struktur för konstpedagogiskt arbete i alla kommuner i Västernorrland.

Under hösten 2021 arbetade sju konstnärer i sju kommuner i Västernorrland med att ta fram konstpedagogiska workshops för barn och unga med utgångspunkt i den befintliga offentliga konsten. Informationsfilmen nedan berättar om det exemplet.

 

Syntolkad version:


Tillbaka till toppen