Färgfoto av två personer som betraktar ett konstverk på en vägg.

Konst i regionens lokaler

Genom att köpa in svensk samtidskonst och genom att ge uppdrag åt bildkonstnärer arbetar konstavdelningen med att gestalta miljöer inom regionens lokaler över hela länet.

Regionens konsthandläggare arbetar med att placera konst i miljöer inom regionens lokaler över hela länet

Vårt uppdrag är att skapa bra och stimulerande miljöer för patienter, personal och besökare. Med konst tillsätts ett värde utöver inredning och arkitektur.

  • Konst kan ge möjlighet till reflektion.
  • Konst kan skingra tankar eller få nya att uppkomma.
  • Konst kan ge förutsättningar för att kunna värna och stödja en läkning hos varje människa.

Region Västernorrlands konstsamling är utplacerad över en stor utställningsyta som ger möjlighet att uppleva konst utan att besöka en konsthall. Det går att komma i kontakt med konsten i vårdmiljöer som sjukhus, hälsocentraler och tandkliniker, men den finns också i Region Västernorrlands administrativa lokaler och folkhögskolor. 
Konst kan fungera som varumärken för identitet och medverka till att skapa karaktär och sammanhang i en verksamhet eller miljö.

Genom att köpa in svensk samtidskonst och ge uppdrag till bildkonstnärer bidrar det till att stärka konstlivet i länet och göra det möjligt för konstnärer att verka och bo i länet. Vid inköp och uppdrag läggs stor vikt vid att konsten ska vara tillgänglig och angelägen för alla.

Redan 1965 beslutade dåvarande Landstinget Västernorrland, numera Region Västernorrland, att tillämpa enprocentregeln. Den innebär att en procent av investeringsbudget vid bygg- och renoveringskostnaderna ska gå till konstnärlig gestaltning. Utöver detta finns ett årligt anslag för inköp, ramning och underhåll av konst. 

Riktlinjer för hantering av offentlig konst (pdf)

Kontakt

Eva-Leena Skarin, konsthandläggare

E-postadress: eva-leena.skarin@rvn.se

Lovisa Kurkkio, konsthandläggare

E-postadress: lovisa.kurkkio@rvn.se


Tillbaka till toppen