Resurser för konstnärer

Genom regionens uppdrag att bedriva konstfrämjande verksamhet arbetar vi med att omvärldsbevaka och sammanställa exempel på resurser för konstnärer och arrangörer. Här hittar du både resurser som regionen tillhandahåller och andra resurser som våra konststrateger har värderat särskilt högt.

Region Västernorrlands konststrateger kan bland annat hjälpa till att lokalisera arbetslokaler, erbjuda redskap som projektor och Tagtool samt finansiera projekt som fokuserar på produktion av konst. Vi erbjuder även resestöd där konstnärer kan söka stöd för resor och frakt i samband med utställngingar nationellt och internationellt.

De medel vi fördelar

Projektstöd inom bildkonstområdet

Projektmedel går att söka till konstprojekt samt experimentell konstverksamhet av olika karaktär. Samverkansprojekt prioriteras.

Konst Västernorrland tar emot ansökningarna och fördelar medlen. Konstnärer, föreningar, kommuner, företag och institutioner kan söka medel till konstprojekt och olika typer av experimentell konstverksamhet. Fria utövare kan, om så önskas, söka genom föreningar och organisationer. 

Mer om stöd och finansiering inom konstområdet

Resestöd

Möjlighet finns att söka stöd för frakter och resor vid utställningar nationellt och internationellt. Syftet är att göra konstnärer synliga i ett internationellt/nationellt perspektiv och öka sina kontaktytor.

Mer om Resestöd

Andra resurser för konstnärer

Konstnär i kommun

Konstnär i kommun (KiK) är en konstresurs som Konst Västernorrland erbjuder till regionens sju kommuner som får tillgång till en konstnär under en begränsad tid. Konstnärerna söker uppdraget genom en utlysning. Konstnär i Kommun ambulerar mellan regionens sju kommuner, för varje utlysning gäller särskilt tema och urvalskriterier. 

Mer information och ansökningsblankett

Stipendier inom bildkonstområdet

Här hittar exempel på stipendier som kan främja bildkonstområdet i Västernorrland. Det är inte bara regionens stipendier, utan även stipendier från andra aktörer.

Stipendier inom bildkonstområdet

Arbetslokaler för konstverksamhet

Konst Västernorrland har sammanställt information och en lista över arbetslokaler i Västernorrland för konstnärer.

Mer om arbetslokaler för konstverksamhet

Artist in Residence

Att mötas över gränser och arbeta globalt blir än viktigare i framtiden och bidrar till en utvidgad arbetsmarknad för länets konstnärer. Att det i regionen blir intressanta möten och händelser. Genom att stötta internationella utbytesprogram kan Konst Västernorrland knyta kontakter med internationella konstnärer och konstarenor.

Mer om Artist in Residence

Ljusgestaltning

Konst Västernorrland stödjer ljusgestaltningar av olika slag. Ett verktyg är Tagtool som kan användas för att skapa illustrationer och animationer, som projiceras där du vill samtidigt som du ritar dem. Regionen har utrustning som kan lånas ut till konstprojekt i länet. Det finns även projektorer för utlåning.

Mer om ljusgestaltning och Tagtool

Relaterad information

Stöd och finansiering

Konsttidningen Volym


Tillbaka till toppen