Kostnämnderna - protokoll

Här hittar du protokoll från innevarande års möten i kostnämnderna.

Söker du bilagor, kontakta registrator (diarium) eller kontaktpersoner för beställning av bilagor. Du hittar namn och kontaktuppgifter på sidan "Beställ bilagor". Se länk under relaterad information. 

Protokoll från tidigare år - kostnämnderna


Tillbaka till toppen