Verksamhet forskning och utbildning

Forskning och Utbildning har i uppdrag att utveckla och förvalta övergripande och gemensamma processer för forskning och utbildning inom hälso- och sjukvård.

Verksamheten utgör ett stöd för forskning, utbildning, infrastruktur, processer för Umeå universitets läkarutbildning, läkares AT- och ST- utbildning, verksamhetsförlagd utbildning samt kunskapsstyrning i Region Västernorrland.

Verksamheten består av enheterna:

Enheten för Läkares Utbildning och Fortbildning

FoU

Utbildning

I uppdraget ingår bland annat att:

  • Tillhandahålla en god studiemiljö för studenter inom olika utbildningsprogram utgående från universitet och högskola
  • Säkerställa att regionens forskning bedrivs enligt gällande lagar och regler, tillhandahålla metodstöd inom vetenskaplig metodik/statistik samt handlägga och administrera regionens forskningsanslag. Enheten bedriver också egen forskning.
  • Bedriva aktiv samverkan med för regionen viktiga aktörer och intressenter inom forskning och utbildning.

Välkommen att kontakta oss

Sofia Pettersson
tf FoU-chef
Områdesdirektör Patientsäkerhet, utveckling och forskning
0611-800 70
076-315 84 75
sofia.pettersson1@rvn.se

Jeanette Sundberg
FoU-samordnare
jeanette.sundberg@rvn.se
060-181829

Jonas Lindbäck,
Enhetschef, Enheten för läkares utbildning och fortbildning
tf enhetschef Utbildning
jonas.lindback@rvn.se
0611-802 92

Michaela Björklund
Administratör, Enheten för Läkares Utbildning och Fortbildning
michaela.bjorklund@rvn.se
Telefon: 060-182662 (kopplat till mobil)

Linda Edlund,
studieadministratör
linda.edlund@rvn.se
076-10 20 144


Tillbaka till toppen