Område HR

Område HR har ett funktionellt ansvar för att leda och driva utvecklingen inom HR-området för att bidra till Region Västernorrlands övergripande mål och vision.

Området innehåller ett strategiskt och ett verksamhetsnära HR-stöd, Löneservice och Regionhälsan. Arbetet bedrivs processinriktat med fokus på kompetensförsörjning utifrån den personalpolitiska plattformen och regionens policys.

HR Utveckling

HR Utveckling utgör ett strategiskt stöd och utför uppdrag gentemot politiken och högsta ledning. Enheten utformar och ansvarar för kvalitet och användbarhet för regionens HR-processer.

HR Närstöd

Det verksamhetsnära stödet arbetar som HR-stöd till linjeorganisationens chefer utifrån den personalpolitiska plattformen, policys, riktlinjer, regler, tillämpningar samt lagar och avtal inom området.

Löneservice

Löneservice arbetar med lönehandläggning och pensionsadministration. 

Regionhälsan

Regionhälsan är regionens interna företagshälsa, en expertresurs inom förebyggande arbetsmiljöarbete, arbetsplatsinriktad rehabilitering och friskvård.

Kontaktinformation

Åsa Bellander, tf HR-direktör

Telefonnummer: 072-452 61 35
E-postadress: asa.bellander@rvn.se

Helena Wersén, förhandlingschef

Telefonnummer: 0611-801 83
E-postadress: helena.wersen@rvn.se

Linda Berkö, enhetschef, HR Närstöd

Telefonnummer: 0611-803 77
E-postadress: linda.berko@rvn.se

Eva Sjölund, enhetschef Löneservice

Telefonnummer: 0660-29 26 73
E-postadress: eva.sjolund1@rvn.se

Johan Henriksson, tf enhetschef Regionhälsan

E-postadress: johan.henriksson@rvn.se

För arbetsgivarintyg

Telefonnummer: 0660-899 44 (vardagar kl. 12.30–16.00)


Tillbaka till toppen