Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

HR

Område HR har ett funktionellt ansvar för att leda och driva utvecklingen inom HR-området för att bidra till Region Västernorrlands övergripande mål och vision.

Området innehåller ett strategiskt och ett verksamhetsnära HR-stöd, Löneservice och Regionhälsan. Arbetet bedrivs processinriktat med fokus på kompetensförsörjning utifrån den personalpolitiska plattformen och regionens policys.

HR Närstöd

Det verksamhetsnära stödet arbetar som HR-stöd till linjeorganisationens chefer utifrån den personalpolitiska plattformen, policys, riktlinjer, regler, tillämpningar samt lagar och avtal inom området. Kompetenscentrum är regionens interna utförarenhet när det gäller administration av utbildningar.

Löneservice och Regionhälsan

Löneservice arbetar med lönehandläggning och pensionsservice. Regionhälsan är regionens interna företagshälsovård, en expertresurs inom förebyggande arbetsmiljöarbete, arbetsplatsinriktad rehabilitering och friskvård.

Välkommen att kontakta oss

HR-direktör
Ewa Strömsten
Tel. 0611-80193
eva.stromsten@rvn.se

Förhandlingschef
Gun-Britt Hägglund Strandh
Telefon: 0611-801 85
gun-britt.hagglund.strand@rvn.se

HR Närstöd
Anna Olsson, enhetschef
070-683 45 96

Therése Drewsen, enhetschef
070-253 52 48

Löneservice och Regionhälsan

Eva Sjölund, enhetschef Löneservice
0660-29 26 73

Katarina Olofsson, enhetschef Regionhälsan
060-18 19 87

Ann-Christin Hansson, enhetschef Regionhälsan
0620-193 19