Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

HR

Område HR har ett funktionellt ansvar för att leda och driva utvecklingen inom HR-området för att bidra till Region Västernorrlands övergripande mål och vision.

Området innehåller ett strategiskt och ett verksamhetsnära HR-stöd, Löneservice och Regionhälsan. Arbetet bedrivs processinriktat med fokus på kompetensförsörjning utifrån den personalpolitiska plattformen och regionens policys.

HR Utveckling

HR Utveckling utgör ett strategiskt stöd och utför uppdrag gentemot politiken och högsta ledning. Enheten utformar och ansvarar för kvalitet och användbarhet för regionens HR-processer.

HR Närstöd

Det verksamhetsnära stödet arbetar som HR-stöd till linjeorganisationens chefer utifrån den personalpolitiska plattformen, policys, riktlinjer, regler, tillämpningar samt lagar och avtal inom området.

Löneservice

Löneservice arbetar med lönehandläggning och pensionsadministration. 

Regionhälsan

Regionhälsan är regionens interna företagshälsa, en expertresurs inom förebyggande arbetsmiljöarbete, arbetsplatsinriktad rehabilitering och friskvård.

Välkommen att kontakta oss

HR-direktör
Ewa Strömsten
Tel. 0611-80193
eva.stromsten@rvn.se

Förhandlingschef
Gun-Britt Hägglund Strandh
Telefon: 0611-801 85
gun-britt.hagglund.strand@rvn.se

HR Utveckling
Anna Olsson, enhetschef
060-14 54 65
anna.olsson3@rvn.se

HR Närstöd
Therése Drewsen, enhetschef
070-253 52 48
therese.drewsen@rvn.se

Löneservice och Regionhälsan
Eva Sjölund, enhetschef Löneservice
0660-29 26 73
eva.sjolund1@rvn.se

Katarina Olofsson, enhetschef Regionhälsan
060-18 19 87
katarina.olofsson4@rvn.se

Ann-Christin Hansson, enhetschef Regionhälsan
0660-89449
ann-christine.hansson@rvn.se