Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Smittskyddsenheten

Smittskyddsenheten är en länsövergripande myndighet som planerar, organiserar och leder länets smittskyddsarbete. Verksamheten regleras av smittskyddslagen.

Kontakta gärna oss för råd och information i smittskyddsfrågor:

Smittskyddsenheten Region Västernorrland

Sundsvalls sjukhus
851 86 Sundsvall  
Tfn: 060-18 10 00
Fax: 060-18 18 30
E-post: smittskyddsenheten@rvn.se
Hemsida: www.rvn.se/smittskydd 

Hans Boman, smittskyddsläkare
E-post: hans.boman@rvn.se 
060-13 52 47

Maria Tempé, biträdande smittskyddsläkare
E-post: maria.tempe@rvn.se
060-13 52 42

Ulrika Bengtsson, smittskyddssjuksköterska
E-post: ulrika.bengtsson@rvn.se
060-13 52 46

Anna Westin, smittskyddssjuksköterska
E-post: anna.westin@rvn.se
Tfn: 060-13 52 43

Jessica Nyman, administratör
E-post: jessica.nyman@rvn.se
Tfn: 060-13 52 41

Anna Söderlind, Apotekare/Strama
E-post: anna.soderlind@rvn.se
Tfn: 070-191 87 87