Smittskyddsenheten

Smittskyddsenheten är en länsövergripande myndighet som planerar, organiserar och leder länets smittskyddsarbete. Verksamheten regleras av smittskyddslagen.

Kontakta gärna oss för råd och information i smittskyddsfrågor.

Kontaktinformation

Smittskyddsenheten Region Västernorrland

Sundsvalls sjukhus
851 86 Sundsvall  

Telefonnummer: 060-18 10 00
Fax: 060-18 18 30
E-postadress: smittskyddsenheten@rvn.se

OBS! Skicka inte personuppgifter eller annan känslig information till oss via e-post.

Webbplats: www.rvn.se/smittskydd

Hans Boman, smittskyddsläkare

E-postadress: hans.boman@rvn.se 
Telefonnummer: 060-13 52 47

Maria Tempé, biträdande smittskyddsläkare

E-postadress: maria.tempe@rvn.se
Telefonnummer: 060-13 52 42

Ulrika Bengtsson, smittskyddssjuksköterska

E-postadress: ulrika.bengtsson@rvn.se
Telefonnummer: 060-13 52 46

Anna Westin, smittskyddssjuksköterska

E-postadress: anna.westin@rvn.se
Telefonnummer: 060-13 52 43

Jessica Nyman, administratör

E-postadress: jessica.nyman@rvn.se
Telefonnummer: 060-13 52 41

Anna Söderlind, Apotekare/Strama

E-post: anna.soderlind@rvn.se
Mobilnummer: 070-191 87 87


Tillbaka till toppen