Smittskydd Västernorrland

Smittskydd Västernorrland är en länsövergripande myndighet som planerar, organiserar och leder länets smittskyddsarbete. Verksamheten regleras av smittskyddslagen.

Kontaktinformation

Kontakta oss gärna för råd och information i smittskyddsfrågor.

Smittskydd Västernorrland
Sjukhuset i Sundsvall, 851 86 Sundsvall

060-18 10 00
Fax: 060-18 18 30
smittskydd@rvn.se (ej personuppgifter eller annan känslig information)

Säkra meddelanden (SMT)

Om du skickar personuppgifter eller annan känslig information till smittskydd ska du skicka informationen i ett säkert meddelande (SMT).

Använd denna länk: https://smt.rvn.se/filedrop/Smittskydd (detta är en filedrop-länk som skickas till Smittskydd Västernorrlands funktionsbrevlåda).

Ämne smittskydd på rvn.se Vårdgivarwebb

Maria Tempé, smittskyddsläkare

E-postadress: maria.tempe@rvn.se
Telefonnummer: 060-13 52 42

Linus Sundnäs, biträdande smittskyddsläkare

E-postadress: linus.sundnas@rvn.se
Telefonnummer: 060 - 13 52 47

Ulrika Bengtsson, smittskyddssjuksköterska

E-postadress: ulrika.bengtsson@rvn.se
Telefonnummer: 060-13 52 46

Anna Westin, smittskyddssjuksköterska

E-postadress: anna.westin@rvn.se
Telefonnummer: 060-13 52 43

Jessica Nyman, administratör

E-postadress: jessica.nyman@rvn.se
Telefonnummer: 060-13 52 41

Anna Söderlind, Apotekare/Strama

E-post: anna.soderlind@rvn.se
Mobilnummer: 070-191 87 87


Tillbaka till toppen